ICUBE NEW 4.09.2018.jpg
SCREW FOUNDATION 2.jpg

I modul byggeri er der flere muligheder for at udøve forskellige byggefaser parallelt. F.eks. kan fundamenteringen afsluttes samtidig med at modulerne bliver produceret.

Men det er ikke alt. En ICube er særdeles velegnet til et skruefundament som et alternativ til de traditionelle fundamenter.

Skrue fundamente har flere fordele:

  • Det går hurtigt, for en ICube tager det maximal 2 dage

  • Kan bruges overalt og i alle jordforhold

  • Ingen snavs - ingen udgravning - ingen fjernelse af værdifulde muldlag.

  • Ingen udtørringstid, som er tilfældet med beton.

  • Mindre støjforstyrrelse i området, herunder væsentlig mindre trafik.

  • Ingen ødelæggelse af rødder på træer og buske.

  • Et skruefundament er genanvendelige